Archives: Lessons

Beidh Aonach Amárach – Réamhrá

Welcome to the Beidh Aonach Amárach lesson! You will learn the history of the song Beidh Aonach Amárach, as well as how to pronounce each word correctly. You’ll also learn some common Irish words throughout the song. Bain taitneamh as!

Let’s Read Beidh Aonach Amárach

In this lesson, you’ll hear Siobhán reading the song, with translation focussing on the keywords. The lyrics and translation are also below the video in case you want to practice!

Bean Pháidín – Réamhrá

Welcome to your final song lesson! By the end of this song lesson, you’ll be able to sing Bean Pháidín – Páidín’s Wife. You’ll learn the history of the song as well as how to pronounce each word correctly.

Let’s Read Bean Pháidín

In this lesson, we will read through the words of Bean Pháidín. The lyrics are below in case you’d like to practice in your own time!

Let’s Sing Bean Pháidín

Now, you can put what you’ve learned into practice! In this lesson we’ll sing Bean Pháidín for the first time!

Bean Pháidín Sing-along

In this lesson we’ll sing Bean Pháidín together! Curfá: ‘S é’n trua nach mise, nach mise /Shayn troo-ah nokh mish-eh, nokh mish-eh/ ‘S é’n trua nach mise bean Pháidín /Shayn troo-ah nokh mish-eh byan Faw-jeen/ ‘S é’n trua nach mise, nach mise /Shayn troo-ah nokh mish-eh, nokh mish-eh/ ‘S an bhean atá aige bheith caillte …

Bean Pháidín Sing-along Read More »

Comhrá 09: Directions

Role-play    Click here for video recording Seán: Gabh mo leithscéal, cá bhfuil an teach tábhairne? Excuse me, where is the pub? Máire: Téigh díreach ar aghaidh.  Go straight ahead.  Tóg an dara bóthar ar dheis.  Take the second road to the right. Téigh trasna an droichid agus cas ar chlé.  Cross the bridge and …

Comhrá 09: Directions Read More »

Comhrá 08: Choosing a Dinner

Role-play    (no recording available) Máire: Tá ocras orm. Ar mhaith leat dul amach le chéile le haghaidh dinnéir anocht? I’m hungry. Would you all like to go out together for dinner tonight?  Seán: Ba mhaith, cinnte! Tá mé stiúgtha! Yes, certainly! I’m starving!  Máire: Cén saghas bia is fearr leat, a Sheáin? What kind …

Comhrá 08: Choosing a Dinner Read More »

Comhrá 07: Faster, Slower

Role-play    Click here for video recording Máire: Bhí mé ar rothar leictreach inniu. I was on an electric bike today. Seán: Nach tú atá leithsciúil! Aren’t you lazy! Máire: Ní hea. D’fhág mé mo ghluaisteán sa bhaile. No. I left my car at home. Seán: Tá scútar leictreach agamsa. Tá sé níos tapúla ná …

Comhrá 07: Faster, Slower Read More »

Comhrá 06: You and Ireland

Role-play    Click here for sound recording Máire: Cén fáth ar chuir tú suim in Éirinn agus sa Ghaeilge?  How did you come to be interested in Irish and the Irish language? Seán:  B’as Éirinn do mo shinsir.  My ancestors were from Ireland.  Tháinig siad go Meiriceá sa naoú haois déag. They came to America …

Comhrá 06: You and Ireland Read More »

Comhrá 05: Your Pets and Hobbies

Role-play    Click here for sound recording Máire: Cén caithimh aimsire atá agat, a Sheáin?  What hobbies/pastimes do you have, Seán? Seán:  Is breá liom spórt. Bím ag imirt leadóige go minic. Is maith liom a bheith ag freastal ar chluichí peile, freisin. Cad fútsa?  I love sports. I often play tennis. I like to …

Comhrá 05: Your Pets and Hobbies Read More »

Comhrá 04: The Weather

Role-play    Click here for sound recording Máire: Conas atá an aimsir?  How’s the weather? Seán:  Tá an lá go deas. It’s a nice day.  Tá sé grianmhar agus te. It’s sunny and hot. Conas atá an aimsir san áit a bhfuil tusa?  How is the weather where you are? Máire: Tá an aimsir go …

Comhrá 04: The Weather Read More »

Comhrá 03: Your Occupation

Role-play    Click here for sound recording Máire: Cén post atá agat?  What do you work at? Seán:  Tá mé ar scor.   I’m retired.  Ba mheicneoir mé.  I was a mechanic. Cá bhfuil tú ag obair?  Where do you work? Máire: Tá mé ag obair in ollmhargadh.  I work in a supermarket. Seán:  An maith …

Comhrá 03: Your Occupation Read More »

Comhrá 02: Your Family

Role-play    Click here for sound recording Máire: A Sheáin, inis dom faoi do theaghlach. Seán, tell me about your family. Seán:  Tá mé pósta. I am married.  Tá mé i mo chónaí le mo bhean chéile agus mo chlann.  I live with my wife and children. Cad fútsa? How about you? Máire: Tá mé …

Comhrá 02: Your Family Read More »

Comhrá 01: Introducing Yourself

Role-play    Click here for sound recording Seán:  Dia dhuit!  Hello! (to one person)  Máire: Dia is Muire dhuit!  Hello! (to one person)  Cad is ainm duit?  What’s your name? Seán:  Is mise Seán.  I’m Seán.  Cad is ainm duitse?  What’s your name? Máire: Máire is ainm dom.  My name is Máire. Tá sé go …

Comhrá 01: Introducing Yourself Read More »