Traidisiúin Oíche Shamhna | Irish Halloween Traditions

Here is a video I put together of the customs associated with Halloween Oíche Shamhna /ee-ha how-na/.

Foghlaimímis faoi Thraidisiúin Oíche Shamhna

/foh-lem-ee-mish fwee hrad-ish-oo-in ee-ha how-na/

Let’s learn about Halloween traditions.

Ceiliúrtar Oíche Shamhna ar an gcéad lá de mhí na Samhna. 

/kel-oor-tur ee-ha how-na air on gayd law jeh vee nah sow-na/

Halloween is celebrated on 1st November. 

Is é an chéad lá den Gheimhreadh.

/shay on khayd law jen ghev-reh/

It is the first day of Winter.

Is féile ársa Ghaelach í Oíche Shamhna. 

/Iss fay-la awr-sa ghay-lukh ee ee-ha how-na/

It is an ancient Gaelic festival. 

Lastar tinte cnámha. 

/loss-tur chin-cheh kraw-va (knaw-va)/

Bonfires are lit. 

Itheann daoine bairín breac agus cnónna. 

/e-hen dee-nee baw-reen brak a-guss kroh-na (knoh-na)/

People eat barm bracks and nuts.

Caitheann páistí aghaidheanna fidil agus cultacha bréige.

/ka-hen paw-shtee i-en-na fid-ill a-guss kul-tukh-a bray-geh/

Children wear masks and costumes. 

Snoíonn teaghlaigh puimcíní agus turnapaí.   

/Snee-en chi-lee pum-kee-nee a-guss tur-nup-ee/

Families carve pumpkins and turnips. 

Bíonn cluichí úll ar siúl chomh maith.

/Bee-un klih-hee ool air shool khoh mah/

There are also apple games. 

Irish for Beginners free one-month course

Learn to introduce yourself in Ireland's native language. Sent directly to your email inbox.

What you get for signing up:

"We don't sell or spam your details." - Eoin Ó Conchúir, Founder, Bitesize Irish.

2 thoughts on “Traidisiúin Oíche Shamhna | Irish Halloween Traditions”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.