Traidisiúin Oíche Shamhna | Irish Halloween Traditions (VIDEO)

Here is a video I put together of the customs associated with Halloween Oíche Shamhna /ee-ha how-na/. Let’s learn about Halloween traditions.Foghlaimímis faoi Thraidisiúin Oíche Shamhna/foh-lem-ee-mish fwee hrad-ish-oo-in ee-ha how-na/ Halloween is celebrated on 1st November.* Ceiliúrtar Oíche Shamhna ar an gcéad lá de mhí na Samhna.  /kel-oor-tur ee-ha how-na air on gayd law jeh […]

Traidisiúin Oíche Shamhna | Irish Halloween Traditions (VIDEO) Read More »